Akadálymentes oldal
+36 69 311 347
mohacsttek@gmail.com
Menü
  • cof

EFOP 3.3.6 Projekt

Projektazonosító: EFOP-3.3.6-17-2017-00004

Projekt címe: Természettudományos élményközpont Mohácson

Projekt kezdete: 2018.01.01.

Projekt vége: 2021.12.31.

Projekt összköltsége: 296.411.415,- Ft

Támogatási összeg: 296.411.415,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Kedvezményezett:

Projekt rövid bemutatása:

A Mohácsi Jenő Városi Könyvtárban valósul meg a természettudományos élményközpont, amit a Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület és Mohács Város Önkormányzata közösen hoz létre. A megvalósításra kerülő tudásközpont a mohácsi tankerület általános- és középiskolás diákjainak nyújt oktatáson kívüli, az élménypedagógia módszereire épülő tanulási lehetőséget. A projekt célja a fiatalok képességfejlesztése, képzése természettudományos élménypedagógiai programok segítségével, ami hozzájárul a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez, a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emeléséhez.

A kialakított programcsomag biztosítja a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés javítását, a köznevelési intézmények tanulóinak tanórán kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, ezáltal elősegíti a tehetségek azonosítását és a hátránykompenzációt is. A fiatalabb, alsó tagozatos gyermekeket játékos foglalkozások során, míg az idősebb diákokat komolyabb, IT eszközök használatát, programozási nyelv megismerését biztosító informális és nem formális képzések, műhelyfoglalkozások megvalósításával kerülnek megszólításra.

A programok az egyes nevelési-oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően az alábbi foglalkoztatási formákban kerülnek megvalósításra:

•      szakkör,

•      foglalkozássorozat,

•      természettudományos óra,

•      kiscsoportos foglalkozás

•      versenyek, vetélkedők,

•      műhely- és klubfoglalkozás,

•      témanap, témahét,

•      osztálykirándulás, tábor.

Mohácsi Természettudományos Élményközpont

Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

7700 Mohács, Eötvös u. 2.

www.mohacsttek.hu

mohacsttek@gmail.com

Telefon: (69) 311 347